W cieniu wieży Eiffla i inne rozmowy … z Markiem Wittbrotem

W cieniu wieży Eiffla i inne rozmowy

Marek Wittbrot, pallotyn, wspomina: „Po śmierci Pawła Jocza, człowiek, od którego byłem zależny nie tylko zawodowo, orzekł: „otaczasz się ludźmi moralnie podejrzanymi”. Padły najcięższe zarzuty oraz dwa imiona i nazwiska – właśnie osób, z którymi łączyła mnie wieloletnia przyjaźń. Były to nie pierwsze i nie ostatnie obiekcje, z jakimi się spotkałem. Często wcześniej i później zastanawiałem się, skąd bierze się u niektórych takie przekonanie? Skąd taka łatwość w ferowaniu wyroków? Skąd pewność, że ktoś jest gorszy i zasługuje na najsurowszy, bo dyskredytujący osąd? Dlaczego zatem otaczająca nas rzeczywistość, nierzadko z powodu tych – z pozoru – nieskazitelnych, staje się tak upiorna, zaś właśnie dzięki tym, którzy uchodzą za moralnie podejrzanych, łatwiej uwierzyć w piękne wyjątki? Dlaczego na ogół – jak napisał Maciej [Niemiec] w ostatnim swoim wierszu – Władza deprawuje, zaś bogactwo / Nie zawsze zdobywa się pracą? Dlaczego ci, którzy zabiegają raczej o dobra, które bynajmniej nie przyczyniają się do duchowego wzrostu czy wewnętrznej przemiany, chętnie piętnują i wytykają innych? Zapewne i zakochani i głupcy, czyli wszyscy ci, z którymi / Ciekawie jest rozmawiać, nigdy – jeśli chodzi o ludzkie losy – nie będą mieć decydującego głosu, ale bez nich jaki byłby ten, niby niepodejrzany moralnie, niby nieskazitelny, a ciągle wstrząsany kataklizmami, przerażający, pełen nieszczęść i pozornych prawd, nazbyt często pozbawiony bezinteresowności czy piękna, a nade wszystko ogołocony, wyprany z ludzkich uczuć i podstawowych wartości świat?
Książka to rozmowy… z Markiem Wittbrotem. O sztuce, o ludziach, którzy wpłynęli na niego i zostawili w nim swój ślad. O życiu w cieniu wieży Eiffela.

Spis treści
Aleksander Pietrzyk Przy rue Surcouf  str. 11

Marek Zaradniak / Marek Wittbrot Od najprostszych zaczynając spraw…  str. 19

Katarzyna Kowalska-Paliszewska / Marek Wittbrot Recogito str. 25

Anna Sobolewska / Marek Wittbrot Pośród nieprzystosowanych str. 35

Paweł Huelle / Marek Wittbrot Ludzie, czasy, obyczaje. O przyjaźniach, spotkaniach, minionych zdarzeniach str.51

Anna Sobolewska / Marek Wittbrot Sadzik i inni str.75

Anna Sobolewska / Marek Wittbrot Urbanowicz i jego świat str.93

Małgorzata Sańko / Marek Wittbrot Paryż – wart czy niewart mszy? str.111

Teresa Błażejewska / Marek Wittbrot Wyspa, korsarska ulica i okolice str.135

Jan Sochoń / Marek Wittbrot Pomiędzy wiarą i kulturą str.193

Anna Sobolewska / Marek Wittbrot W cieniu wieży Eiffla str.233

Biogramy str.245

Indeks nazwisk str. 249

Źródła str. 263

Cena: 39 zł

Koszty wysyłki: 10 zł  (do 3 egzemplarzy). Przy zamówieniach powyżej 3 szt., koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie (w zależności od kuriera). Nie wysyłamy książek poza granice Polski.

Ilość stron: 263

ISBN: 978-83-947115-3-5

Stan: dostępna

  Zamów książkę.

Inne artykuły: