Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego

Pokój Józefa Czapskiego

Fundacja SUSEIA, organizator Festiwalu Józefa Czapskiego przystępuje do przygotowania „Catalogue raisonné dzieł Józefa Czapskiego”. Elżbieta Skoczek, prezes fundacji oraz dyrektor festiwalu zapowiedziała, że w przyszłości katalog będzie miał także wersję cyfrową, dzięki temu spis dzieł będzie można na bieżąco aktualizować i uzupełniać  dane związane z poszczególnymi pracami artysty.  Do tej pory nie zinwentaryzowano całego dorobku malarza, którego prace rozsiane są po całym świecie.

– Przy okazji Festiwalu Józefa Czapskiego zgłosiło się do mnie kilknastu kolekcjonerów, którzy przesłali informacje o posiadanych dziełach malarza (dane o obrazie, zdjęcia, historię zakupu albo też okoliczności otrzymania dzieła)  – powiedziała Elżbieta Skoczek.  Są to osoby także z Francji i nie są to Polacy, lecz Francuzi.  Obrazy Czapskiego są oczywiście w Polsce, we Francji, ale też w Japonii, Szwecji, Kanadzie, Rosji, Szwajcarii, Belgii, Stanach Zjednoczonych, na Białorusi. Dlatego też rozpoczynam prace nad przygotowaniem catalogue raisonné. Ważne, aby mieć dostęp do narzędzia umożliwiającego szybką i prostą identyfikację autentyczności dzieła i dlatego w dobie internetu wierzę, że to będzie pomocne dla potencjalnych kuratorów wystaw na całym świecie. Cyfrowy format katalogu będzie umożliwiał  umieszczenie w nim dużo większej ilości informacji o proweniencji pracy czy wystawach, w których brała udział, a także będzie można wzbogacić linkami do oryginalnych dokumentów dotyczących realizacji, do archiwum, gdzie można sprawdzić, zajrzeć do dokumentów.

Pierwsza faza  przedsięwzięcia będzie skoncentrowana  na poszukiwaniu dzieł, a także na inwentaryzowaniu danych w taki sposób, by w przyszłości można było je upublicznić w sieci. Zostaną opublikowane ogłoszenia w mediach (w języku polskim, angielski, francuskim i  rosyjskim) .

Druga faza projektu będzie wiązała się z budową platformy, na której będą udostępniane wizerunki dzieł wraz z opisem oraz pełną dostępną informacją, także przy wykorzystaniu danych zawartych w dziennikach Czapskiego. Informacje o poszczególnych dziełach znajdujemy także w listach , które pisał Czapski, a także w tych, które otrzymywał (np. nadawca dziękuje za rysunek, obraz).

Wszelkie informacje od kolekcjonerów, właścicieli dzieł Józefa Czapskiego należy wysyłać na adres: info@jozefczapski.pl  w temacie należy wpisać : Katalog

Zdjęcie: Pokój Józefa Czapskiego w Krakowie. Fot. Ewa Lipiec 

Inne artykuły: