Prapremiera wierszy Pawła Huelle z ilustracjami Artura Majki. Obłoki jasne nad tobą.

Oddajemy do rąk Państwa bardzo bliskie Pawłowi Huelle strofy. To drugi jego tomik, po wydanym w 1994 roku zbiorze Wiersze.  Obłoki jasne nad tobą  zostały dedykowane, jak zaznaczył autor na początku tomiku, Ewie.

Prapremiera tomiku odbędzie się w Rumi w Stacji  Kultura. Będzie połączona z otwarciem wystawy Artura Majki  Obraz i słowoObłoki jasne nad tobą.

Artur Majka to artysta z Paryża, który przygotował ilustracje do tego tomiku.

W czasie prapremiery i wernisażu odbędzie się spotkanie z poetą Pawłem Huelle i artystą Arturem Majką oraz Markiem Wittbrotem, pallotynem, który był inspiratorem wydania tego tomiku.

Rozmowę poprowadzi Elżbieta Skoczek, prezes Fundacji SUSEIA, wydawca wierszy Pawła Huelle.

Stacja Kultura Rumia

Stacja Kultura – Biblioteka Rumia, ul. Starowiejska 2

23 maja 2018 r. , godz. 18.30

Wystawę można oglądać od 23 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

Inne artykuły: